En az 6 ay süreyle, hemen her gün anksiyete ve endişeli beklenti, huzursuzluk, çabuk yorulma, gerginlik, konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerle giden sosyal ve mesleki işlevselliği bozan bir durum olarak tanımlanır. Yaygınlığı %3-%8 arasında değişir. Kadınlarda sıklığı 2 kat daha fazladır. Klinik özellikleri içinde yaygın ve yoğun bir anksiyete, huzursuzluk, titreme, baş ağrısı, terleme, çarpıntı, mide yakınmaları, boğulma hissi, endişeli beklenti gibi belirtiler ön plandadır. Bedensel belirtiler nedeniyle bir çok branşın hekimlerine başvururlar. Premenstürel dönemde yakınmalar ağırlaşır. Sıklıkla başlangıçta yaşam zorluklarıyla karşılaşmışlardır. Süregen bir gidiş gösterir. Streslerle karşılaştıkça alevlenme gösterir. Tiroid hastalıkları, KVS hastalıkları, diğer anksiyete bozukluklarından ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Bilişsel-davranışcı, destekleyici psikoterapi yaklaşımlardan yarar görürler.