Toplum içerisinde konuşurken, otururken, herhangi bir işle meşgul olurken sosyal aktivitelerde bulunurken durumlarda ortaya çıkan yoğun kaygı durumu olarak tanımlanmaktadır. Kişi bu kaygıları faaliyetleri tek başına bulunduğu bir ortamda yaparken değil yalnızca sosyal ortamlarda başka insanların da bulunduğu mekânlarda yaparken yaşamaktadır. Örneğin evde yalnızken telefonda rahatlıkla konuşabilen bir insan kalabalık ortamlarda telefonda konuşamıyor ve yoğun kaygılar yaşıyorsa bu sosyal fobi olarak tanımlanmaktadır. Sosyal fobisi olan bir insan yaşadığı korku ve kaygıların farkına varıp zamanla bu korku ve kaygılar kendisini rahatsız edecek noktaya gelince toplumdan ve sosyal ortamlardan uzaklaşmaya kopmaya başlar. Kaçınmanın ardından her sosyal ortamla karşılaştığında kaygı ve korku artar; Kişi zamanla tek başına yaşamaya kimseyle iletişime geçememeye başlar.

Sosyal fobisi olan insanlar kaygı ve korkuya yakalanmamak için çok farklı kaçınma yolları kullanırlar. Bunlar sosyal ortamlara girmeme, ortamdan kaçma, konuşulanlara ilgisiz kalma, göz teması kurmama, hayalcilik ve alkol alma kullanılan bazı kaçınma yöntemleridir.

Sosyal Fobinin Belirtileri: Sosyal fobinin belirtilerini fiziksel, zihinsel ve davranışsal belirtiler olmak üzere üç kategoride inceleyebiliriz.

a)Fiziksel (Fizyolojik) belirtiler:

 • Yüz kızarması
 • Terleme
 • Ağız kuruması
 • Kalp çarpıntısı
 • Nefes kesilmesi ve nefes darlığı
 • Titreme

b)Zihinsel Belirtiler:

 • Çirkinim, yetersizim ve beğenilmiyorum gibi düşünceler.
 • Sevilmediğini ve güçsüz olduğunu ifade eden düşünceler.
 • Mükemmel olmalı hata yapmamalıyım.
 • Kaygılı olduğumu belli etmemeliyim
 • Rahat davranmalıyım
 • Herkes beni beğenmeli.

c)Davranışsal Belirtiler:

 • Korkulan ortama girmeme ve ortamı terk etme
 • Göz temasından kaçınma
 • İlgisiz şeyler düşünme
 • Hayallere dalma
 • Konuyu değiştirme
 • Alkol kullanma