Depresyon her yaşta görülebilen bir rahatsızlıktır. Hepimiz insan olarak bir kez ya da daha fazla kez “mutsuz” veya “negatif” hissetmişizdir. Depresyonlu bir dönem, çoğu zaman hayatta karşılaşılan zor bir olay veya stres tarafından tetiklenir. Ancak depresyon, bazen de görünürde hiçbir neden yokken de ortaya çıkabilmektedir. Ancak gerçekten depresyon yaşıyor olduğunuzu düşünüyorsanız bu ciddi ve yardım alınması gereken bir durumdur.
Depresyon terimi sık kullanılmasına rağmen insanlar depresyonu farklı şekillerde yaşarlar. Depresyon, beraberinde getirdiği duyguların yoğunluğu ve kişiye olan etkileri bakımından farklılıklar gösterir.

Depresyon Belirtileri Nelerdir?
-Üzüntü, boşluk duygusu, karamsarlık, umutsuzluk duyguları
-Günün çoğunda yorgun ve enerjisiz hissetmek.
-Önceden zevk alarak yapılan aktivitelere karşı ilgisiz hissetmek ve zevk alamamak.
-İştahsızlık ya da yemeklere düşkünlük; kilo kaybı veya hızlı kilo değişiklikleri yaşamak.
-Konsantrasyon ve odaklanmada zorluk yaşamak.
-Hafıza zayıflığı, unutkanlık ve öğrenmede güçlük çekmek.
-Uyku problemleri; uykusuzluk ya da aşırı uyuma isteği yaşamak.
-Kendini ve kendisine ait olan şeyleri değersiz hissetmek.
-Çaresiz hissetmek.
-Endişeli veya gergin hissetmek.
-Nedeni belli olmayan; baş ağrıları, mide sorunları veya kas/iskelet ağrısı yaşamak
-Cinsel isteksizlik
-Ölüm veya intihar düşüncelerinin var olması.

Depresyonun Nedenleri Nelerdir?
-Kalıtımsal nedenler
-Biyokimyasal değişiklikler
-Hormonal bozukluklar
-Tedavilerde kullanılan bazı ilaçlar
-Bazı organik nedenler
-Psiko-sosyal olaylar
-Sosyo-kültürel etkenler
-Bazı olumsuz yaşam olayları depresyona neden olabilir.

Depresyona yol açan çok neden vardır. Birçok insanın aynı şartlarda yaşamasına rağmen bazılarının depresyona girdiği, bazılarının girmediği araştırılıp, tartışılmıştır.
Biyolojik-genetik alt yapının depresyona yatkınlık gösterdiği kişilerin dış faktörlerle daha kolay depresyona girdiği ileri sürülmektedir.